სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

Julius-Maximilians-Universität Würzburg-ის წარმომადგენლების ოფიციალური ვიზიტი SEU-ში

17 თებერვალი, 2023

16 თებერვალს, Julius-Maximilians-Universität Würzburg-ის იურიდიული ფაკულტეტის წარმომადგენლები ოფიციალური ვიზიტით საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ SEU - ში იმყოფებოდნენ.

შეხვედრის ფარგლებში გერმანული დელეგაცია შეხვდა საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU - ს ვიცე - რექტორებს, იურიდიული ფაკულტეტის დეკანს, პროფესორებსა და საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის წარმომადგენლებს.

მხარეები შეთანხმდნენ სამომავლო თანამშრომლობაზე, საერთაშორისო პროექტების, სასწავლო და კვლევითი მობილობების მიმართულებით.

Message body empty