სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

გაცვლითი პროგრამა გერმანიაში DUALE HOCHSCHULE BADEN-WÜRTTEMBERG KARLSRUHE-ს უნივერსიტეტში SEU-ს სტუდენტებისთვის

21 თებერვალი, 2023

SEU აცხადებს კონკურსს პარტნიორ Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe-ს უნივერსიტეტში  შემოდგომის სემესტრის მობილობისთვის. სასწავლო პროცესი გაგრძელდება 2023 წლის 1 ოქტომბრიდან 2023 წლის 31 დეკემბრამდე. შერჩეული სტუდენტი ჯამურად 2400 ევროს ოდენობით სტიპენდიას მიიღებს. მგზავრობის ხარჯები თვითდაფინანსებულია სტუდენტის მხრიდან.

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ მეორე და შემდგომი კურსის სტუდენტებს.

ინგლისურ ენოვანი კურსების ჩამონათვალი მოცემულია ბმულზე:

https://www.karlsruhe.dhbw.de

საბუთების მიღების ბოლო ვადაა 06.03.2023

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა ჩამოთვლილი დოკუმენტები გამოაგზავნოთ მეილზე: [email protected]

  • პასპორტის ასლი;
  • ინგლისური ენის სერტიფიკატი (B2);
  • აკადემიური მოსწრების დამადასტურებელი ცნობა;
  • ცნობა უნივერსიტეტიდან სტუდენტის სტატუსის შესახებ;
  • სარეკომენდაციო წერილი(აკადემიური პერსონალისგან);
  • CV Europass ფორმატი.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU - ს საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურს: [email protected]

Message body empty