სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

შეხვედრა თემაზე: „ინტერაქციული ლექციის დაგეგმვა, ჩატარება და შეფასება“

09 მაისი, 2023

8 მაისს,  SEU - ს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის ორგანიზებით, აკადემიურ პერსონალს ჩაუტარდა პირველი შეხვედრა თემაზე: „ინტერაქციული ლექციის დაგეგმვა, ჩატარება და შეფასება“.

ტრენინგთა სერიის საშუალებით SEU-ს აკადემირი პერსონალი შეძლებს გაიაქტუროს პრაქტიკული უნარები სწავლება-სწავლის სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებით, გაიუმჯობესოს ლექციის პროცესი და ასევე დახვეწოს  კურსის სილაბუსი.

ტრენინგი მოიცავს ოთხ შეხვედრას სწავლება-სწავლის სხვადასხვა მეთოდებთან დაკავშირებით.

ტრენინგის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი.

Message body empty