სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

2024 წლის იმიტირებული ეროვნული გამოცდების შედეგები

19 ივნისი, 2024


ინგლისური

ინგლისური (14 ივნისი 18:30 საათი)ინგლისური (14 ივნისი 14:30 საათი)ინგლისური (14 ივნისი 10:30 საათი)ინგლისური (13 ივნისი 14:30 საათი)ინგლისური (13 ივნისი 10:30 საათი)ინგლისური ენა (12 ივნისი, 18:30 საათი)ინგლისური ენა (12 ივნისი, 14:30 საათი)ინგლისური (12 ივნისი 10:30 საათი)ინგლისური ენა (10 ივნისი, 18:30 საათი) ინგლისური (10 ივნისი 14:30 საათი)ინგლისური (10 ივნისი 10:30 საათი)ინგლისური (8 ივნისი 16:00 საათი)ინგლისური (8 ივნისი 10:30 საათი)ინგლისური ენა (5 ივნისი, 14:30 საათი)ინგლისური (5 ივნისი, 10:30 საათი)ინგლისური ენა (3 ივნისი, 18:30 საათი)ინგლისური ენა  (3 ივნისი, 14:30 საათი)ინგლისური ენა  (3 ივნისი,10:30 საათი)ინგლისური  (1 ივნისი, 18:30 საათი)ინგლისური  (1 ივნისი, 14:30 საათი)

მათემატიკა

მათემატიკა (14 ივნისი 18:30 საათი)მათემატიკა (14 ივნისი 14:30 საათი)მათემატიკა (14 ივნისი 10:30 საათი)მათემატიკა (13 ივნისი 14:30 საათი)მათემატიკა (13 ივნისი 10:30 საათი)მათემატიკა (12 ივნისი 18:30 საათი)მათემატიკა (12 ივნისი 14:30 საათი)მათემატიკა (12 ივნისი 10:30 საათი)მათემატიკა (10 ივნისი 18:30 საათი)მათემატიკა (10 ივნისი 14:30 საათი)მათემატიკა (10 ივნისი 10:30 საათი)მათემატიკა (8 ივნისი 16:00 საათი)მათემატიკა (8 ივნისი 10:30 საათი)მათემატიკა (5 ივნისი, 14:30 საათიმათემატიკა (5 ივნისი, 10:30 საათი)მათემატიკა (3 ივნისი 18:30 საათი)მათემატიკა (3 ივნისი, 14:30 საათი)მათემატიკა (3 ივნისი, 10:30 საათი)მათემატიკა (1 ივნისი, 18:30 საათი)მათემატიკა (1 ივნისი 14:30 სთ)


ისტორია

ისტორია (14 ივნისი, 14:30 საათი)ისტორია (13 ივნისი, 14:30 საათი)ისტორია (12 ივნისი, 18:30 საათი)ისტორია (12 ივნისი, 14:30 საათი)ისტორია (12 ივნისი, 10:30 საათი)ისტორია (10 ივნისი, 18:30 საათი)ისტორია (10 ივნისი, 14:30 საათი)ისტორია (10 ივნისი, 10:30 საათი)ისტორია (8 ივნისი 16:00 საათი)ისტორია (8 ივნისი, 10:30 საათი)ისტორია (5 ივნისი 14:30 საათი)ისტორია (5 ივნისი, 10:30 საათი)ისტორია (3 ივნისი, 18:30 საათი)ისტორია (3 ივნისი, 14:30 საათი)ისტორია (3 ივნისი, 10:30 საათი)ისტორია (1 ივნისი, 18:30 საათი)ისტორია (1 ივნისი, 14:30 საათი)

Message body empty