სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

SEU-ს საგრანტო მხარდაჭერით ჩატარებული კვლევითი პროექტის პრეზენტაცია

05 ივნისი, 2024

4 ივნისს, საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ SEU-ში გაიმართა  SEU-ს საგრანტო მხარდაჭერით ჩატარებული კვლევითი პროექტის "სკოლამდელი განათლების ალტერნატიული ფორმები და სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა" პრეზენტაცია.

კვლევის მიზანი იყო სკოლამდელი განათლების საკანონმდებლო რეფორმის პროცესში იმ ბაგა ბაღების/თემის გაძლიერება, რომლებიც არსებულ სტანდარტს ვერ აკმაყოფილებენ და საჭიროებენ ალტერნატიულ მხარდაჭერას. 

კვლევის შედეგებით დადასტურდა განათლების ალტერნატიული ფორმების კანონმდებლობით გათვალისწინების აუცილებლობა, რაც უფრო მეტ ბავშვს მისცემს შესაძლებლობას უკეთ დაძლიოს მომდევნო სასწავლო საფეხური და მიაღწიოს წარმატებას. 

Message body empty