სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

SEU-ს სტუდენტებსა და  სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს შორის გაიმართა შეხვედრა

25 ნოემბერი, 2021

24 ნოემბერს, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU-ს კარიერული განვითარებისა და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის სამსახურის ორგანიზებით, გაიმართა შეხვედრა სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს  ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის წარმომადგენლებთან.

შეხვედრის მომხსენებელი იყო საჯარო რეესტრის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის წარმომადგენლი - ლიკა კვირჭიშვილი, რომელმაც დეტალური ინფორმაცია მაიწოდა SEU-ს  სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს საჯარო რეესტრში არსებული მიმდინარე ვაკანსიების შესახებ.