არ მსურს გამოწერა

საერთო საცხოვრებლის სამსახური

საერთო საცხოვრებელი უზრუნველყოფს შემდეგი ფუქნციების განხორციელებას:

  • საერთო საცხოვრებელში განთავსების მსურველთა განაცხადების მიღებასა და აღრიცხვას, განთავსების უზრუნველყოფას;
  • საერთო საცხოვრებლის კომუნალური ხარჯებისა და სახარჯი მასალის აღრიცხვას;
  • მაცხოვრებელი სტუდენტების შესვლა-გასვლის აღრიცხვას;
  • მაცხოვრებელ სტუდენტთა მიერ შინაგანაწესის შესრულების მონიტორინგს;
  • ოთახების სტატისტიკის წარმოებას;
  • საერთო საცხოვრებლის სტუდენტების  პრობლემებზე სწრაფ რეაგირებას.

 

საერთო საცხოვრებელს ხელმძღვანელობს საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და სერვისების მართვის დეპარტამენტის უფროსი.