სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

სოციალური ფსიქოლოგია

საგამოცდო საკითხები

სოციალური ფსიქოლოგიის  სამაგისტრო გამოცდის სპეციალობის საგამოცდო საკითხებიინგლისურის ტესტი