სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

სამეცნიერო კონფერენციები

არქივი

16 მაისი
აპლიკაცია zoom

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, უდიდესი კერძო და ტექნოლოგიური მიღწევების თვალსაზრისით წამყვანი უნივერსიტეტი, იწყებს პირველ საერთაშორისო ონლაინ სამეცნიერო კონფერენციას, ,,თანამედროვე გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში” პოლონეთის ლაზარსკის უნივერსიტეტთან ერთად, რომელიც გამოირჩევა განათლების მაღალი ხარისხით, რაც მას უკვე მრავალი წელია აყენებს პოლონეთის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან უნივერსიტეტთა რეიტინგში

10 ნოემბერი
12:00 საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, წინანდლის ქ. N 17

ბიანუალური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია SEU ISC 2019-ისთვის სამეცნიერო ნაშრომების მიღება დაიწყო.

04 დეკემბერი
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი წინანდლის ქ. N17

ბიანუალური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია SEU 2019-ისთვის სამეცნიერო ნაშრომების მიღება დაიწყო. მულტიპროფილური კონფერენცია საშუალებას აძლევს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკადემიურ პერსონალს, მკვლევარებს და დოქტორანტებს წარმოადგინონ სამეცნიერო ნაშრომები

23 აგვისტო
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუს

საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალის DERGİ KARADENİZ ეგიდით საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ სეუში გაიმართება სოციალურ მეცნიერებათა საერთაშორისო სიმპოზიუმი სიმპოზიუმის გახსნა, პლენარული და პანელური სხდომები გაიმართება საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ სეუ-ში 2018 წლის 9 და 10 თებერვალს. სიმპოზიუმში მონაწილეობის მიღება შესაძლებელია როგორც თეზისების, ასევე მოხსენების სრული ტექსტის წარმოდგენით

Message body empty