სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

აბიტურიენტებისთვის

ხელოვნება და კულტურა

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი ორიენტირებულია არამხოლოდ ხარისხიან სწავლებაზე,  არამედ საინტერესო სტუდენტური ცხოვრების შექმნაზეც.

უნივერსიტეტი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს  ხელოვნებისა და კულტურის მიმართულებას, რადგან მიაჩნია, რომ ხელოვნება ეს არის საუკეთესო საშუალება საკუთარი თავის აღმოჩენის და შეცნობის.   სწორედ ხელოვნება ეხმარება ადამიანს ჩამოყალიბდეს თავისუფალ და შემოქმედებით პიროვნებად. ამ მიზნით, უნივერსიტეტში შეიქმნა  სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი, თეატრალური დასი. ასევე, მოქმედებს მხიარულთა და საზრიანთა კლუბი,  seu art project - ი. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის სტუდენტური ცხოვრება ნამდვილად  საინტერესო და შემოქმედებითი პროცესია.

ქვემოთ მოცემულ ბმულებზე შეგიძლიათ იხილოთ, სეუს სტუდენტების მიღწევები ხელოვნების სფეროში.

Message body empty