სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

აბიტურიენტებისთვის

იმიტირებული ეროვნული გამოცდების შედეგები


ისტორია

ისტორია (22 ივნისი, 15:00 საათი)ისტორია (22 ივნისი, 10:00 საათი)ისტორია (21 ივნისი, 15:00 საათი)ისტორია (21 ივნისი, 10:00 საათი)ისტორია (17 ივნისი, 15:00 საათი)ისტორია (17 ივნისი, 10:00 საათი)ისტორია (16 ივნისი, 15:00 საათი)ისტორია (16 ივნისი, 10:00 საათი)ისტორია (15 ივნისი, 15:00 საათი)ისტორია (15 ივნისი, 10:00 საათი)ისტორია (14 ივნისი, 15:00 საათი)ისტორია (14 ივნისი, 10:00 საათი)ისტორია (13 ივნისი, 15:00 საათი)ისტორია (13 ივნისი, 10:00 საათი)ისტორია (12 ივნისი, 15:00 საათი)ისტორია (12 ივნისი, 10:00 საათი)ისტორია (11 ივნისი, 15:00 საათი)ისტორია (11 ივნისი, 10:00 საათი)ისტორია (10 ივნისი, 15:00 საათი)ისტორია (10 ივნისი, 10:00 საათი)ისტორია (9 ივნისი, 15:00 საათი)ისტორია (9 ივნისი, 10 საათი)ისტორია (8 ივნისი, 15:00 საათი)ისტორია (8 ივნისი, 10:00 საათი)ისტორია (7 ივნისი, 15:00 სთ)ისტორია (7 ივნისი, 10:00 საათი)ისტორია (6 ივნისი, 15:00 საათი)ისტორია (6 ივნისი, 10:00 საათი)ისტორია (5 ივნისი, 15:00 საათი)ისტორია (5 ივნისი, 10:00 საათი)

ინგლისური ენა

ინგლისური ენა (22 ივნისი, 15:00 საათი)ინგლისური ენა (22 ივნისი, 10:00 საათი)ინგლისური ენა (21 ივნისი, 15:00 საათი)ინგლისური ენა (21 ივნისი, 10:00 საათი)ინგლისური ენა (17 ივნისი, 15:00 საათი)ინგლისური ენა (17 ივნისი, 10:00 საათი) (1)ინგლისური ენა (17 ივნისი, 10:00 საათი) (2)ინგლისური ენა (16 ივნისი, 15:00 საათი)ინგლისური ენა (16 ივნისი, 10:00 საათი)ინგლისური ენა (15 ივნისი, 15:00 საათი)ინგლისური ენა (15 ივნისი, 10:00 საათი)ინგლისური ენა (14 ივნისი, 15:00 საათი)ინგლისური ენა (14 ივნისი, 10:00 საათი)ინგლისური ენა (13 ივნისი, 15:00 საათი)ინგლისური ენა (13 ივნისი, 10:00 საათი)ინგლისური ენა (12 ივნისი, 15:00 საათი)ინგლისური ენა (12 ივნისი, 10:00 საათი)ინგლისური (11 ივნისი, 15:00 საათი)ინგლისური (11 ივნისი, 10:00 საათი)ინგლისური (10 ივნისი, 15:00 საათი)ინგლისური (10 ივნისი, 10:00 საათი)ინგლისური (9 ივნისი, 15:00 საათი)ინგლისური (9 ივნისი, 10:00 საათი)ინგლისური (8 ივნისი, 15:00 საათი) ინგლისური (8 ივნისი, 10:00 საათი)ინგლისური (7 ივნისი, 15:00 საათი)ინგლისური (7 ივნისი, 10:00 საათი)ინგლისური ენა (6 ივნისი, 15:00 საათი)ინგლისური (6 ივნისი, 10:00 საათი)ინგლისური ენა (5 ივნისი, 10:00 საათი)ინგლისური (5 ივნისი, 15:00 საათი)

მათემატიკა

მათემატიკა (22 ივნისი, 15:00 საათი)მათემატიკა (22 ივნისი, 10:00 საათი)მათემატიკა (21 ივნისი, 15:00 საათი)მათემატიკა (21 ივნისი, 10:00 საათი)მათემატიკა (17 ივნისი, 15:00 საათი)მათემატიკა (17 ივნისი, 10:00 საათი)მათემატიკა (16 ივნისი, 15:00 საათი)მათემატიკა (16 ივნისი, 10:00 საათი)მათემატიკა (15 ივნისი, 15:00 საათი)მათემატიკა (15 ივნისი, 10:00 საათი)მათემატიკა (14 ივნისი, 15:00 საათი)მათემატიკა (14 ივნისი, 10:00 საათი)მათემატიკა (13 ივნისი, 15:00 საათი)მათემატიკა (13 ივნისი, 10:00 საათი)მათემატიკა (12 ივნისი, 15:00 საათი)მათემატიკა (12 ივნისი, 10:00 საათი)მათემატიკა (11 ივნისი, 15:00 საათი)მათემატიკა (11 ივნისი, 10:00 საათი)მათემატიკა (10 ივნისი, 15:00 საათი)მათემატიკა (10 ივნისი, 10:00 საათი)მათემატიკა (9 ივნისი, 15:00 საათი)მათემატიკა (9 ივნისი, 10:00 საათი)მათემატიკა (8 ივნისი, 15:00 საათი)მათემატიკა (8 ივნისი, 10:00 საათი)მათემატიკა (7 ივნისი, 15:00 საათი)მათემატიკა (7 ივნისი, 10:00 საათი)მათემატიკა (6 ივნისი, 15:00 საათი)მათემატიკა (6 ივნისი, 10:00 საათი)5 ივნისი (მათემატიკა, 10:00 საათი)მათემატიკა (5 ივნისი, 15:00 საათი)

Message body empty