სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

სამეცნიერო ჟურნალი "SEU&SCIENCE"

სარედაქციო კომიტეტი

თავმჯდომარე: ანა ფირცხალაშვილი                           

 • გიორგი ღავთაძე                                                              
 • გოდერძი ბუჩაშვილი                                                      
 • მარტინ დალი                                                                    
 • თენგიზ თაქთაქიშვილი                                                  
 • ანდრეა აპოლონი                                                              
 • იუსტინა ბოკაიო
                                                         

სექცია: ბიზნესი და ეკონომიკა                                                   

 • სექციის თავმჯდომარე: ვალერი მოსიაშვილი              

სექციის წევრები:

 • თენგიზ თაქთაქიშვილი                                   
 • ლალი ქელბაქიანი                                                           
 • ანი ქვათაძე                                                                 


სექცია
: ტურიზმი  

 • სექციის თავმჯდომარე: კობა არაბული                         

სექციის წევრები:

 • ლარისა დოლიკაშვილი                                     
 • ნიკო კვარაცხელია    
                                                         

სექცია: სამართალი                                                                        

 • სექციის თავმჯდომარე: იოსებ ვარძელაშვილი             

სექციის წევრები:

 • თეა ჯუღელი                                                         
 • ბესიკ ლოლაძე                                                                   
 • სერგო ჭელიძე                                                                    


სექცია
: სოციალური მეცნიერებები                                              

 • სექციის თავმჯდომარე: აკაკი აბზიანიძე                          

სექციის წევრები:

 • თინათინ ზაქარაშვილი                                        
 • ია მახარაძე                                                                        
 • მადონა კეკელია                                                               
 • ელისო კერესელიძე                                                         
 • ინა შანავა
                                                                             

სექცია: მედიცინა                                                                             

 • სექციის თავმჯდომარე: მაკა ადვაძე                                   

სექციის წევრი:

 • გიორგი გურგენიძე                              
Message body empty