სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

კონფერენციები და ღონისძიებები

სტუდენტური კონფერენციები

23 აგვისტო
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ

სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია ჩატარდება საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს კამპუსში, მისამართზე ქ. თბილისი, წინანდლის ქ. N9 კონფერენციის ჩატარების პერიოდი: 2018 წლის 20 მაისი კონფერენციაში მონაწილეობა შეუძლია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს.