სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

ვაკანსიები

ადმინისტრაციული ვაკანსიები

ქოლ-ცენტრის ოპერატორი
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 10 თებერვალი, 2023
ბოლო ვადა 19 მარტი, 2023
მედიცინის ფაკულტეტის კოორდინატორი
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 03 თებერვალი, 2023
ბოლო ვადა 10 თებერვალი, 2023
მკვლევარ - ანალიტიკოსი
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 26 იანვარი, 2023
ბოლო ვადა 07 თებერვალი, 2023
კარიერული განვითარებისა და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 16 იანვარი, 2023
ბოლო ვადა 29 იანვარი, 2023
თარჯიმანი
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 12 დეკემბერი, 2022
ბოლო ვადა 23 დეკემბერი, 2022
ანაზღაურებადი სტაჟირება საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურში
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 25 ნოემბერი, 2022
ბოლო ვადა 09 დეკემბერი, 2022
სტაჟირება საქმისწარმოებისა და რეესტრის სამსახურში
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 12 ოქტომბერი, 2022
ბოლო ვადა 21 ოქტომბერი, 2022
SEU - სოციალური მედია მენეჯერი
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 27 სექტემბერი, 2022
ბოლო ვადა 06 ოქტომბერი, 2022
განათლების ადმინისტრირების საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 26 სექტემბერი, 2022
ბოლო ვადა 03 ოქტომბერი, 2022
ანალიზისა და ვიზუალური ანგარიშგების (Dashboard) მართვის სისტემის სპეციალისტი
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 16 სექტემბერი, 2022
ბოლო ვადა 30 სექტემბერი, 2022