არ მსურს გამოწერა

საინფორმაციო სამსახური

საინფორმაციო სამსახურის კომპეტენციაში შედის:

  • უნივერსიტეტში შემოსულ სატელეფონო ზარებზე პასუხი, სტუდენტებისათვის და დაინტერესებული პირებისთვის სატელეფონო კონსულტაციის გაწევა და საჭიროების  შემთხვევაში შესაბამის სამსახურთან გადამისამართება;
  • გამავალი ზარის განხორციელება და ინფორმაციის მიწოდება სტუდენტებისათვის, აკადემიური პერსონალისა და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის;
  • სასწავლო ბაზაში არსებული საინფორმაციო ველის ყოველდღიური მონიტორინგი და შემოსულ შეტყობინებებზე პასუხის გაცემა;
  • პრობლემური საკითხების გამოვლენა და შესაბამისი სამსახურისთვის ინფორმაციის დროულად  მიწოდება;
  • სოციალური  ქსელის საშუალებით შემოსულ შეტყობინებებზე პასუხის გაცემა.

საინფორმაციო სამსახურს ხელმძღვანელობს საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და სერვისების მართვის დეპარტამენტის უფროსი.