სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

სტუდენტური კლუბები

კრიკეტის კლუბი

კრიკეტის კლუბის მიზნები:

  • SEU–ს სტუდენტების  ჩართვა კრიკეტის თამაშში;
  • კრიკეტების სწავლის მსურველ სტუდენტთა დახმარება;
  • კრიკეტის შესახებ ცნობადობის ამაღლება საქართველოში და სხვადასხვა ტურნირებზე დასწრება/ჩართულობა თბილისში.


კლუბის საქმიანობის მიმართულებები:

  • საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის SEU-ს სტუდენტების მოზიდვა, საერთო მიზნის მისაღწევად, კრიკეტის აქტივობებში მონაწილეობა, ფიზიკური მომზადების გაზრდა და გუნდურ მუშაობასთან ადაპტაცია.
  • შეხვედრების ჩატარება კლუბის წევრებთან და მოთამაშეებთან
  • კლუბის საზოგადოებრივი აღიარების მიღწევა.

კლუბის თავმჯდომარე:

  • მოჰიტ ბოპპანა
  • ტელ: (+995) 599309606
  • ელ-ფოსტა: [email protected]
Message body empty