არ მსურს გამოწერა

სტუდენტური კლუბები

დიპლომატთა კლუბი

კლუბის საქმიანობის ძირითადი მიზნებია: 

  • საერთაშორიო ურთიერთობის პროგრამის სტუდენტებისთვის პროფესიული განათლების, ზოგადი ცნობიერების ამაღლება და დიპლომატიური ეტიკეტის განვითარება
  • საერთაშორიო ურთიერთობის პროგრამის სტუდენტებისთვის როგორც თეორიული ასევე პრაქტიკული ცოდნის ამაღლება
  • სტუდენტებისთვის სტუდენტური ცხოვრების გახალისება
  • სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება
  • კლუბის საზოგადოებრივი აღიარების მიღწევა

 

დიპლომატთა კლუბის თავჯდომარე: მარიამ ბაზერაშვილი

ტელ: 591 941 818

ელ-ფოსტა:  DiplomatsClubofSeu@seu.edu.ge