სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

სტუდენტური კლუბები

დიპლომატთა კლუბი

დიპლომატთა  კლუბის მიზნები 

  • საერთაშორისო ურთიერთობის პროგრამის სტუდენტებისთვის პროფესიული განათლების, ზოგადი ცნობიერების ამაღლება და დიპლომატიური ეტიკეტის განვითარება;
  • საერთაშორისო ურთიერთობის პროგრამის სტუდენტებისთვის,როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული ცოდნის მიცემა;
  • საერთაშორისო ურთიერთობის პროგრამის სტუდენტებისთვის, არაფორმალური განათლების პოპულარიზაცია და აღნიშნული განათლების მეთოდების შესწავლა;
  • სტუდენტებისთვის სტუდენტური ცხოვრების გახალისება.

კლუბის საქმიანობის მიმართულებები:

  • სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება; (ტრენინგების/მასტერკლასების/სამუშაო შეხვედრების, პროექტების, საჯარო ლექციებისა და ა.შ)
  • ინფორმაციის გავრცელება კლუბის საქმიანობისა და დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ;
  • კლუბის საზოგადოებრივი აღიარების მიღწევა.

SEU-ს დიპლომატთა კლუბის თავმჯდომარე:

გვანცა ცანავა

[email protected]

555473936