სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

სტუდენტური კლუბები

მედია კლუბი

მედია კლუბის მიზანია:

კლუბის მიზანია შექმნას ღია სივრცე ჟურნალისტიკის პროგრამის სტუდენტების ერთმანეთთან დასაახლოებლად, რათა მათ შეძლონ, სწავლის პარალელურად, ერთად იმსჯელონ ჟურნალისტიკის აქტუალურ საკითხებზე, მიეცეთ საშუალება განახორციელონ სხვადასხვა თემატური ღონისძიებები და ასევე, შეხვედრები სფეროს პროფესიონალებთან, მათი ცოდნის, გამოცდილებისა და საუკეთესო პროფესიული პრაქტიკების გასაზიარებლად.

კლუბის საქმიანობის მიმართულებები:

 • სტუდენტთა ინტერესების გათვალისწინებით,  საჯარო  ლექციების, ტრენინგებისა და მასტერკლასების ორგანიზება და ამ მიზნით, პროფესიონალების მოწვევა;
 • გასვლითი სასწავლო-სატრენინგო მასტერკლასების მოწყობა;
 • სტუდენტთა ხელშეწყობა სხვადასხვა ბეჭდური და მულტიმედია პროექტის განსახორციელებლად;
 • ტელევიზიებში ან/და არასამთავრობო ორგანიზაციებში ვიზიტისა და შემეცნებითი აქტივობების განხორციელება;
 • სხვა უნივერსიტეტების იდენტური საქმიანობის განმახორციელებელ 
 • კლუბებთან ურთიერთობის დამყარება და განვითარება;
 • კლუბის სახელის პოპულარიზაცია და პრესტიჟის ამაღლება;
 • ჟურნალისტიკის ფუნქციის, როლისა და ჟურნალისტიკის უმაღლესი ეთიკური სტანდარტების პოპულარიზაცია.

მედია კლუბის თავმჯდომარე: 

 • ლუკა ხვედელიძე
 • ტელ: 591 814 811
 • ელ-ფოსტა: [email protected] 
Message body empty