სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

სტუდენტური კლუბები

მედია კლუბი

მედია კლუბის მიზნები:

 • ჟურნალისტიკის პროგრამის სტუდენტებისთვის პროფესიული განათლება, ზოგადი ცნობიერების ამაღლება;
 • ჟურნალისტიკის პროგრამის სტუდენტებისთვის არაფორმალური განათლების მიღება;
 • ჟურნალისტიკის პროგრამის სტუდენტებისთვის თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის მიცემა;
 • სტუდენტური ცხოვრების გამრავალფეროვნება
   

კლუბის საქმიანობის მიმართულებები:

 • სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტების დაგეგმვა: საჯარო ლექციები, ტრენინგები, პროექტები და ა.შ;
 • სტუდენტების დაინტერესება კლუბის საქმიანობით;
 • კლუბის საზოგადოებრივი აღიარების მიღწევა.
   

კლუბის თავმჯდომარე:

 • ნიკო ნაჭყებია
 • ტელ: 599546201
 • ელ-ფოსტა: [email protected]