სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

სტუდენტური კლუბები

ბიზნეს კლუბი

ბიზნესის კლუბის მიზნებია: 

  • ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის პროფესიული განათლებისა და ზოგადი ცნობიერების ამაღლება, მრავალფეროვანი აქტივობებისა და ღონისძიებების მეშვეობით. 
  • ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტების მიერ მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში განხორციელება, როგორც შიდა, ისე გარე აქტივობების საფუძველზე;
  • სტუდენტთა მხარდაჭერა საზოგადოებრივი მდგომარეობის განმტკიცების მიზნით, სტუდენტთა შორის ურთიერთობების განვითარება და აქტიური სოციალური ცხოვრება, საუნივერსიტეტო გარემოში   ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
  • სტუდენტთა იდეების გენერირება, მათი ინტერესების გამოკვეთა და განხორციელებაში მხარდაჭერა;


კლუბის საქმიანობის მიმართულებები:

  • ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის სხვადასხვა პროგრამიდან მოიზიდოს საერთო ინტერესების მქონე  სტუდენტები  და უზრუნველყოს საგანმანათლებლო   პროექტების ჩატარება.
  • სტუდენტებისთვის თემატური ღონისძიებების ჩატარება, ბიზნეს ქეისების განხილვა და ჯგუფური მუშაობა.
  • ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტთა ინფორმირება დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. 


სეუ-ს ბიზნესის კლუბის თავმჯდომარე

  • მარიამ გულიტაშვილი
  • ტელ: 577273908
  • ელ.ფოსტა: [email protected]

Message body empty