სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

სტუდენტური კლუბები

ბიზნეს კლუბი

კლუბის საქმიანობის ძირითადი მიზნები:

  • ბიზნესისა და ტექნოლოგიების პროგრამის სტუდენტებისთვის პროფესიული განათლებისა და ზოგადი ცნობიერების ამაღლება;
  • ბიზნესისა და ტექნოლოგოების პროგრამის სტუდენტების მიერ მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში განხორციელება, როგორც შიდა, ისე გარე აქტივობების საფუძველზე;
  • ბიზნესისა და ტექნოლოგიების პროგრამის სტუდენტთა მხარდაჭერა მათი საზოგადოებრივი მდგომარეობის განმტკიცების მიზნით და ამასთან, მათზე მოთხოვნის ზრდა კონკურენტულ ბაზარზე;


კლუბის საქმიანობის მიმართულებები:

  • მოიზიდოს საერთო მიზნის მისაღწევად ბიზნესისა და ტექნოლოგიების პროგრამის სტუდენტები, შემდეგი მიმართულებებიდან: ფინანსები, მენეჯმენტი, ტურიზმი, მარკეტინგი, ბიზნესის ადმინისტრირება სხვადასხვა საგანმანათლებლო პრაქტიკული პროექტის ჩატარება;
  • პროფესორ მასწავლებლებთან და სტუდენტ ეკონომისტთა თემატური შეხვედრების ჩატარება;
    ცნობიერების ამაღლება კლუბის საქმიანობისა და დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ, შემდგომში საზოგადოებრივი აღიარების მიღწევის მიზნით.

სეუ-ს ბიზნეს კლუბის თავმჯდომარე: 

  • მარიამ შუბითიძე
  • ტელ: +995 558 77 45 56
  • ელ-ფოსტა: Businessclub@seu.edu.ge