სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

სტუდენტური კლუბები

სტუდენტური კლუბები

კლუბის საქმიანობის ძირითადი მიზნები:

  • ხელი შეუწყოს უნივერისტეტის ცნობადობის ამაღლებას საერთაშორისო დონეზე;
  • გაამყაროს ურთიერთობა საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის საერთაშორისო და ქართველ სტუდენტებს შორის და შექმნას მეგობრული გარემო;
  • დაეხმაროს საერთაშორისო სტუდენტებს ადაპტაციაში;
  • დაეხმაროს ქართველ სტუდენტებს, დაამყარონ მეგობრული და პროფესიონალური კავშირები საერთაშორისო ასპარეზზე.

კლუბის საქმიანობის მიმართულებები:

  • დაგეგმოს სხვადასხვა სახის შემეცნებითი და გასართობი აქტივობები;
  • ჩაატაროს სხვადასხვა კულტურული აქტივობები;
  • დაგეგმოს და ორგანიზება გაუწიოს გასვლით ტურებს.


სეუ-ს საერთაშორისო სტუდენტების კლუბის თავმჯდომარე:

  • ზურაბ შათირიშვილი
  • ტელ: 592185429
  • ელ-ფოსტა: [email protected]
Message body empty