სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

სტუდენტური კლუბები

სტუდენტური კლუბები

კლუბის მიზნები: 

 • სტუდენტების ცნობიერების ამაღლება ევროკავშირის როლსა და დანიშნულებაზე საქართველოს ევროპეიზაციის პროცესში.
 • ევროკავშირის პროგრამების შესახებ ცნობადობის გაზრდა.
 • ქართველი სტუდენტების ცნობიერების ამაღლება „ერასმუს+ ჟან მონეს მოდულის“ შესახებ.
 • სტუდენტებში არაფორმალური განათლების შესახებ ცნობიერების ამაღლება.
 • საერთაშორისო ურთიერთობის პროგრამის სტუდენტებისთვის,როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული ცოდნის მიცემა.
 • სტუდენტებისთვის სტუდენტური ცხოვრების გამრავალფეროვნება და პროდუქტიულ გარემოში მუშაობის შესაძლებლობა.
 • სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება.
 • საგანმანათლებლო პროექტებში სტუდენტების ჩართულობის გაზრდა.

   

კლუბის საქმიანობის მიმართულებები: 

 • თანამშრომლობის გაღრმავება სხვა უნივერისტეტების კლუბებთან, სტუდენტურ თვითმმართველობებთან.
 • არაპოლიტიკური შინაარსის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათ პროექტებში აქტიური ჩართულობა.
 • თანამშრომლობის გაღრმავება ევროპის უმაღლეს საგანმანათლებლო სასწავლო დაწესებულებებთან.
 • სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება; (ტრენინგების/მასტერკლასების/სამუშაო შეხვედრების, პროექტების, საჯარო ლექციებისა და ა.შ).


SEU-ს კლუბ სტუდენტები ევროკავშირის გზაზე მენეჯერი:

Message body empty